Kontingent

Hva koster medlemskapet i DFK?

Vi tilbyr en rekke ulike medlemskap som gjelder for inntil ett semester, dvs. høstsemesteret fra august og fram til jul eller vårsemesteret fra januar og til juni.
Medlemskap tegner du ved en av våre visninger eller du kan sende innmelding som skissert i punktet ovenfor.

Klikk Hva koster medlemskapet i DFK? for mer detaljer.

   

Adresse: Postboks 20 Bragernes, 3001 Drammen

      epost: Drammen Filmklubb

Meld fra til webredaktøren dersom du har ris eller ros.
Drammen Filmklubb  2008 - 2020