Seminar - Kurs

Vi skaffer ekstern foredragsholder av høy kvalitet med visuell visning og diskusjon som belyser det aktuelle temaet.

Se Kurs-siden for inneværende vårsemester i menyen merket "Program" på Startsiden for mer informasjon.

   

Adresse: Postboks 20 Bragernes, 3001 Drammen

      epost: Drammen Filmklubb

Meld fra til webredaktøren dersom du har ris eller ros.
Drammen Filmklubb  2008 - 2020